Schooltijden

De schooltijden van dit jaar zijn:

Elke dag van 9.00 uur tot 14.30 uur. Van 12.00 - 12.30 uur is er lunchpauze op school. Er is sprake van een continurooster. Dit betekent dat de leerlingen allemaal overblijven. De leerlingen moeten zelf voor hun lunch en tussendoortje zorgen.