Voor wie?

De Zomerschool is bedoeld voor alle basisschoolleerlingen in Almere uit de huidige groepen 4, 5, 6, 7 en 8 van het basisonderwijs.  (Dit zijn leerlingen die na de zomervakantie naar groep 5, 6, 7 en 8 en klas 1 gaan). Voor de Zomerschool 2024 hebben we plaats voor ruim 300 leerlingen, van 40 basisscholen, die verdeeld worden over groepen van maximaal 20 leerlingen. Iedere groep heeft een leerkracht en een onderwijsassistent, zodat er veel individuele aandacht gegeven kan worden aan de leerlingen.

De Zomerschool is gratis.

Van de leerlingen wordt wel verwacht dat ze de gehele periode van 2 weken aanwezig zijn.
Er kan geen vrij gegeven worden tijdens de Zomerschool

Aanmelden gaat via de basisschool van uw kind.